Pelin tausta

Kantavana ideana pelin suunnittelussa oli se, että sisällissodan kaltaisessa epäselvässä ja sekasortoisessa tilanteessa kenelläkään ei ole selkeää käsitystä tilanteesta tai tapahtumien kulusta. Tähän perustuu esimerkiksi sääntö jonka mukaan kädestä on pelattava sopiva kortti jos sellainen on vaikka kortin pelaaminen ei edistäisikään omia tavoitteita tai jopa haittaisi niiden toteutumista.

Vuoden 1918 Suomessa viestiyhteydet eivät olleet nopeita ja asioihin voitiin reagoida vasta suurellakin viiveellä. Minkään osapuolen johdolla ei myöskään ollut täydellistä komentoa omiin joukkoihinsa tai kannattajiinsa eivätkä tapahtumat aina edenneet niin kuin oli suunniteltu tai niin kuin olisi ollut järkevää. Osapuolet eivät myöskään olleet aina yhtenäisiä vaan molemmilla puolilla oli keskenään kilpailevia ryhmiä. Punaisten puolelle oli maltillisempia ja radikaalimpaan toimintaan valmiita joukkoja joiden saamalla vallalla oli merkitystä valittuihin keinoihin. Valkoisten puolelle oli ristiriitaa esimerkiksi suomen- ja ruotsinkielisten välillä ja jotkut vierastivat tsaarin venäjällä palvelleiden upseerien johdolla toimimista.

Oleellista pelissä on myös yhteiskunnan täydellisen romahtamisen uhka ja kaikkien osapuolten häviö. Maan hallitusmuotoa tai yhteiskuntaa ei voi muuttaa nopeasti ja äkillisesti jos yhteiskunta on täysin vakaa. Suomalainen yhteiskunta oli ollut käymistilassa jo vuosikymmeniä yhteiskunnallisten muutosten, kasvavan työväenliikkeen ja voimistuvien itsenäisyyspyrkimysten vuoksi. Maailmansota sekä tsaarinvallan yllättävä päättyminen johtivat epävakauden kasvuun ja näiden pyrkimysten voimistumiseen.

Tilaisuus itsenäisyydelle oli tullut, mutta samalla nähtiin tilaisuus yhteiskunnan suuremmalle muutokselle sekä toisaalla olemassa olevan puolustamiselle. Jatkuva epävarmuus ja sekasorto sekä laajamittainen väkivalta vievät kuitenkin pohjan koko yhteiskunnalta. Musta yhdeksäs kortti kuvaa tilannetta jossa epävarmuus, sekasorto ja väkivalta ovat menneet niin pitkälle, että usko yhteiskuntaan ja koko kansakuntaan loppuu – jäljelle jää vain selviytyminen. Tällaisessa tilanteessa usko koko Suomeen katoaa ja maa-alueesta sekä sen asukkaista tulee osa jotakin toista yhteiskuntaa ja valtiota joka pystyy ylläpitämään järjestystä.

Suomen sisällissota oli eurooppalaisessa mittakaavassa poikkeuksellisen väkivaltainen. Tilannetta kuitenkin paikkasi sodan jälkeinen kehitys kuten lainsäädännön uudistaminen ja väkivallan huomattava vähentyminen.

Mustien korttien edustaessa sekasortoa ja sen yltymistä vastaavasti siniset kortit edustavat tilanteen rauhoittumista ja sovinnon syntymistä. Siniset kortit kuvaavat niiden toimijoiden vaikutusta joita pelaajat eivät edusta ja ihmisten sekä eri ryhmien keskinäistä toimintaa ristiriitojen ratkaisemiseksi. Tilanteessa jossa Suomi oli vuonna 1918, olisi ollut erittäin epätodennäköistä, että rauhanomaiseen ratkaisuun olisi päästy mutta ainakin teoriassa se olisi ollut mahdollista. Sininen yhdeksäs kortti kuvaa tilannetta jossa jotkin muut tahot tai suomalaiset yleensä pystyvät päättämään konfliktin rauhanomaisilla keinoille. Kukaan pelaajista ei saa toteutettua omia tavoitteitaan.